Fundusze Norweskie

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Tytuł projektu: “Wzrost konkurencyjności firmy Fotowoltaika Boćwinka poprzez wdrożenie nowej usługi ekologicznego czarteru sprzętu rekreacyjnego i sportowego.”.

Projekt jest realizowany w ramach działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałania 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth 2, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

FOTOWOLTAIKA BOĆWINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ korzysta z dofinansowania o wartości 2 877 740.00 PLN otrzymanego od Norwegii. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i rozwój firmy FOTOWOLTAIKA BOĆWINKA SP. Z O.O. poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi w postaci ekologicznego wynajmu sprzętu rekreacyjnego i sportowego wykorzystywanego w obszarze Wielkich Jezior Mazurskich.

Fundusze norweskie

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Więcej informacji na http://www.norwaygrants.org/