Fundusze Norweskie

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Tytuł projektu: “Wzrost konkurencyjności firmy Fotowoltaika Boćwinka poprzez wdrożenie nowej usługi ekologicznego czarteru sprzętu rekreacyjnego i sportowego.”.

Projekt jest realizowany w ramach działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałania 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth 2, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

FOTOWOLTAIKA BOĆWINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ korzysta z dofinansowania o wartości 2 877 740.00 PLN otrzymanego od Norwegii. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i rozwój firmy FOTOWOLTAIKA BOĆWINKA SP. Z O.O. poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi w postaci ekologicznego wynajmu sprzętu rekreacyjnego i sportowego wykorzystywanego w obszarze Wielkich Jezior Mazurskich.

Fundusze norweskie

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Więcej informacji na http://www.norwaygrants.org/

Realizowane zadania

Zadanie 1: Nabycie środków trwałych – W celu wdrożenia na rynek innowacyjnej usługi planowany jest zakup łodzi.

Zadanie 2: Prace rozwojowe – badania wykonywane na podstawie umowy, wiedzy i patentów oraz usługi doradcze i usługi równorzędne. W celu wdrożenia na rynek innowacyjnej usługi planowane jest podjęcie współpracy z jednostka naukową w zakresie opracowania napędu hybrydowego w postaci przystawki do konwencjonalnego silnika.

Więcej informacji o funduszach

https://eeagrants.org/countries/poland

https://www.norwaygrants.org/countries/poland

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 7.07.2023 r.

Efekty realizacji projektu

Dzięki wsparciu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 wdrożono innowacyjną usługę w postaci ekologicznego wynajmu sprzętu rekreacyjnego i sportowego wykorzystywanego w obszarze Wielkich Jezior Mazurskich.

Zakup 4 łodzi

Dokonano zakupu 4 nowych łodzi: PLATINUM 40 FLY HYBRID (jednostki: Intuition, Destination i Imagination) oraz FUTURA 40 FLY HYBRID.

Opracowanie koncepcji przystawki do konwencjonalnego silnika łodzi

Zaprojektowana przystawka umożliwia połączenie silnika elektrycznego z wałem wychodzącym z silnika stacjonarnego diesla. W momencie pracy silnika stacjonarnego obracający się wał napędza silnik elektryczny, który pełni rolę generatora prądu w sytuacji braku prądu ze źródeł OZE znajdujących się na łodziach. To rozwiązanie stworzyło napęd hybrydowy składający się z silnika stacjonarnego diesla oraz silnika elektrycznego. Silnik elektryczny posiada sprzęgło sterowane, umożliwiające odłączenie napędu w momencie przełączenia na silnik konwencjonalny, co jest szczególnie ważne w przypadku wystąpienia awarii, pozwoli bowiem na bezobsługowe rozłączenie napędu elektrycznego i poruszanie się jednostki na silniku diesla. Przystawki zostały zainstalowane na nowych łodziach.

Rezultaty projektu

– Wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa

– Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa i sprzedaż innowacyjnych produktów

– Obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa

– Ochrona środowiska naturalnego

– Wzmocnienie potencjału kadrowego firmy

– Poprawa rentowności przedsiębiorstwa

Informacje kontaktowe

FOTOWOLTAIKA BOĆWINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Sylwester Rećko

[email protected]

tel. +48 507 696 192

Fundusze norweskie, PARP, Rzeczpospolita Polska