Projekt UE

Project realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

RS BROKER Sylwester Rećko w partnerstwie z BS YACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt:

Pakietyzowanie oferty przedsiębiorstw RS BROKER i BS YACHTS

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Poddziałanie: 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług

Cele projektu:

  • rozwój przedsiębiorstw poprzez inwestycje w nową infrastrukturę i sprzedaż wspólnych pakietów
  • bardziej różnorodna oferta przedsiębiorstw
  • zwiększenie udziału przedsiębiorstw w rynku
  • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
  • zwiększenie liczby klientów

Beneficjent:

RS BROKER Sylwester Rećko

Wartość ogółem:

1 302 907,02 zł

Wydatki kwalifikowalne:

1 059 274,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie:

847 419,20 zł